5th Dhwani 2008

Awardee: Pt. Dattatreya Sadashiva Garud

Artistes: Sri N V Gopinath, Vid. Shruti Sadolikar, Pt. Samaresh Choudhury, Pt. Sanjeev Abhayankar, Pt. Jayatheertha Mevundi, Pt. Ajay Pohankar.

5th Dhwani 2008
5th Dhwani 2008
5th Dhwani 2008