3rd Dhwani 2006

Awardee: Smt Vasundhara Komkali Math

Artistes: Gundecha Brothers (Sri Umakant & Ramakant), Smt. Vasundhara Komkali Math, Pt. Venkatesh Kumar, Dr. N Rajam, Pt. Rajshekar Mansur, Pt. Vishwa Mohan Bhatt.